• header
  • header
  • header
  • header

Selamat Datang di Website SMK NEGERI 1 KOTABUMI | Terima Kasih Kunjungannya.

KALENDER PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 KOTABUMI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
                                                                                     
Jul-16 HBE = 12   Agust-16 HBE = 26   Sepetember 2016 HBE = 26   Okt-16 HBE = 19     Nop-16 HBE = 26   Des-16 HBE = 5
LS = 8, LU = 2   LU = 1       TS = 6, LU =1         LU = 1, LS/TS =21
MG   3 10 17 24 31   MG   7 14 21 28   MG   4 11 18 25   MG   2 9 16 23 30   MG   6 13 20 27   MG   4 11 18 25
SN   4 11 18 25     SN 1 8 15 22 29   SN   5 12 19 26   SN   3 10 17 24 31   SN   7 14 21 28   SN   5 12 19 26
SL   5 12 19 26     SL 2 9 16 23 30   SL   6 13 20 27   SL   4 11 18 25     SL 1 8 15 22 29   SL   6 13 20 27
RB   6 13 20 27     RB 3 10 17 24 31   RB   7 14 21 28   RB   5 12 19 26     RB 2 9 16 23 30   RB   7 14 21 28
KM   7 14 21 28     KM 4 11 18 25     KM 1 8 15 22 29   KM   6 13 20 27     KM 3 10 17 24     KM 1 8 15 22 29
JM 1 8 15 22 29     JM 5 12 19 26     JM 2 9 16 23 30   JM   7 14 21 28     JM 4 11 18 25     JM 2 9 16 23 30
SB 2 9 16 23 30     SB 6 13 20 27     SB 3 10 17 24     SB 1 8 15 22 29     SB 5 12 19 26     SB 3 10 17 24 31
                                                                                     
Jan-17 HBE = 27   Feb-17 HBE = 18   Mar-17 HBE = 16   April 2017 HBE = 19     Mei-17 HBE = 27   Jun-17 HBE = 9
    TS =6. UK=2   UK = 4, US = 6   UN = 6         TS= 9, LS =7
MG 1 8 15 22 29     MG   5 12 19 26   MG   5 12 19 26   MG   2 9 16 23 30   MG   7 14 21 28   MG   4 11 18 25
SN 2 9 16 23 30     SN   6 13 20 27   SN   6 13 20 27   SN   3 10 17 24     SN 1 8 15 22 29   SN   5 12 19 26
SL 3 10 17 24 31     SL   7 14 21 28   SL   7 14 21 28   SL   4 11 18 25     SL 2 9 16 23 30   SL   6 13 20 27
RB 4 11 18 25       RB 1 8 15 22     RB 1 8 15 22 29   RB   5 12 19 26     RB 3 10 17 24 31   RB   7 14 21 28
KM 5 12 19 26       KM 2 9 16 23     KM 2 9 16 23 30   KM   6 13 20 27     KM 4 11 18 25     KM 1 8 15 22 29
JM 6 13 20 27       JM 3 10 17 24     JM 3 10 17 24 31   JM   7 14 21 28     JM 5 12 19 26     JM 2 9 16 23 30
SB 7 14 21 28       SB 4 11 18 25     SB 4 11 18 25     SB 1 8 15 22 29     SB 6 13 20 27     SB 3 10 17 24  
                                                                                     
Jul-17 HBE = 19         LS Libur Semester         US Perkiraan Ujian Sekolah                                  
LS = 7         HP Hari Pertama Masuk Sekolah   R Penyerahan Hasil Belajar Siswa/ Raport                          
MG   2 9 16 23 30       M Masa Pengenalan Lingkungan Kls X UN Perkiraan Ujian Nasional/Sekolah                              
SN   3 10 17 24 31       MID Mid Semesster         TS  Tes Semester                                      
SL   4 11 18 25         LU Libur Umum                                                          
RB   5 12 19 26         UK Uji Kompetensi Klas XII                                                    
KM   6 13 20 27                                                                          
JM   7 14 21 28                                                                          
SB 1 8 15 22 29